Burgemeester aan de slag: Waalwijk

Sacha Ausems begint vandaag als burgemeester van Waalwijk. Als burgemeesters ziet zij uitdagingen op het gebied van verstedelijking, maar ook rondom de sociale cohesie, de verbinding en het gemeenschapsgevoel. Ze ziet het als haar rol om deze onderwerpen integraal aan te pakken.

"Waalwijk kent een sterke ondernemerscultuur. Vanuit de historische leer- en schoenindustrie en de huidige logistieke hotspot. Ook kent Waalwijk sociale vraagstukken vanwege verschillende 'bloedgroepen' in Waalwijk. Er dreigt fragmentatie en er is behoefte aan verbinding, aan cohesie. Ik ben in deze regio opgegroeid en woon er in de buurt. Het DNA van Waalwijk past me.

Ik heb 14 jaar in het (inter-)nationale bedrijfsleven doorgebracht. Daarna heb ik bewust een stap gemaakt naar de zorg. Daar zag ik dat organisaties an sich niet bestaan, deze worden gevormd door de 'organismen', de mensen die er werken. Hun kracht, talent voorop zetten, verbinding maken, samen geïnspireerd aan een gemeenschappelijk doel werken, maakt dat het gaat vliegen. Harde resultaten volgen dan ook. Datzelfde geldt voor gemeenschappen, communities.

Mijn persoonlijke roots liggen in textielfamilie enerzijds en medische/para-medische wereld anderzijds. Zorg/sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en ondernemerschap gaan bij mij hand in hand. Bij Humankind heb ik gezien dat de lokale community integraal een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van het kind. Ouders, school, sportclub, bibliotheek, buurthuis, huisarts, jeugdarts, zorg etc. We zijn op dit lokale niveau verarmd door individualisme en het wegvallen van oude sociale structuren. Er is iets nieuws nodig. Bekrachtiging van de lokale gemeenschap. Iedereen wil en heeft recht op een veilig warm thuis.  

De opdracht die er ligt is een integrale: uitdaging op het hardere stuk van verstedelijking, voorzieningen, openbare orde/veiligheid en duurzaamheid, maar zeker ook op het zachtere stuk van de sociale cohesie, community, de ziel van Waalwijk. Het integraal kijken naar de vraagstukken en zo versterken van de positie en community van Waalwijk is mijn doel. Waalwijk een stad laten zijn waar iedereen telt en meedoet. Kracht van allen aanboren. En absoluut goed invulling geven aan het begrip lokale democratie.

Bij lokale democratie hebben burgers invloed en zeggenschap. Dat betekent dat je bijzonder goed op de hoogte moet zijn wat er speelt, werkelijk goed moet luisteren en aanwezig zijn. Zelf als burgemeester, maar dit geldt zeker ook voor de volksvertegenwoordigers in de raad. Zij moeten een goede afspiegeling zijn en alle lokale belangen wegen en behartigen. Iedereen doet mee, mag mee doen, moet mee doen. En het stadsbestuur luistert en maakt wijze afwegingen na alle belangen en wensen gehoord te hebben."