Burgemeester aan de slag: Wageningen

Floor Vermeulen is op 18 juni geïnstalleerd als burgemeester van Wageningen. Als burgemeester wil hij helpen beschermen wat van belang is voor de groene stad en zoekt hij naar kansen om verdere ontwikkelingen mogelijk te maken.

"Wageningen is een stad met internationale uitstraling en tegelijkertijd de menselijke maat. Dat vind ik een mooie combinatie en het is ook de kracht van de gemeente. De uitdaging is beide sterke punten te behouden. Wageningen is ook een hele mooie groene gemeente in de Gelderse Vallei aan de uiterwaarden van de Nederrijn. Bovenop de Wageningse Berg heb je een prachtig uitzicht. En natuurlijk is Wageningen de Stad der Bevrijding. Jaarlijks herdenken en vieren we onze vrijheid bij Hotel de Wereld waar de capitulatie werd getekend. Het vrijheidsvuur houden we letterlijk en figuurlijk brandend en gaat dan door heel het land.

Ik ben geboren en getogen in het Zuid-Hollandse boomkwekersdorp Boskoop. Mijn vader was ook boomkweker. Ik ben altijd in Gouda naar school gegaan en heb in Leiden politicologie gestudeerd. Ik werd jong politiek actief binnen de VVD. Tijdens mijn studie ben ik lid geworden van Provinciale Staten in Zuid-Holland en zes jaar geleden gedeputeerde. Naast de politiek ben ik onder andere lid geweest van het bestuur van de Longpatiëntenvereniging van het Longfonds en ben ik inmiddels ruim zes jaar voorzitter van de Nederlandse Montessori Vereniging.

De regionale samenwerking in Food Valley gaat de gemeente echt helpen de komende jaren, of het nu om de economische ontwikkeling, de woningbouw of de energietransitie gaat. Ook de contacten met de WUR (de universiteit) zijn van groot belang en daar zal ik mij ook voor inzetten. Wat goed is voor de stad, moet ook goed zijn voor de universiteit. En omgekeerd. Daarnaast mogen we trots zijn om onze sociale, culturele en groene stad. Ik zal helpen te beschermen en bewaken wat we willen behouden en ontwikkelen daar waar we kansen willen pakken. Wat ik in ieder geval wil behouden is de fijne, prettige en open bestuurscultuur in Wageningen. En dat we het samen doen met de inwoners, het bedrijfsleven en de universiteit.

Als burgemeester wil ik tussen de inwoners, verenigingen en bedrijven staan en kijken wat hen verbindt. Ik houd ervan te helpen problemen op te lossen en als burgemeester kun je dat misschien niet zelf, maar je kunt wel een duwtje in de goede richting geven. Of duidelijk zijn als iets niet kan. Ik ben daarnaast verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Daarbij wil ik zacht zijn als het kan en ingrijpen als het moet. De politie, BOA’s, brandweer en onze gezondheidszorg zijn er voor de Wageningers en ik ben er voor hen."