Burgemeester aan de slag: Boekel

Caroline van den Elsen is op 1 juni begonnen als burgemeester van Boekel. Als burgemeester wil zij vechten voor het behoud van de zelfstandigheid van de inwoners. De gemeente wil faciliterend zijn en de ruimte geven aan initatieven en de eigen verantwoordelijkheid van haar inwoners.

"Boekel is een mooie gastvrije en ondernemende plattelandsgemeente met een prachtig buitengebied en ambitieuze plannen op het gebied van woningbouw. Een aantrekkelijke gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Dat blijkt ook heel duidelijk uit de cijfers. Daar waar landelijk de krimp op het platteland blijft aanhouden, laat Boekel een totaal ander beeld zien. Een groei van 22% sinds 1995 is voor een plattelandsgemeente vrij uniek!

Mijn keuze voor deze gemeente zit hem echter vooral in de actieve en hechte gemeenschap. Inwoners die enorm trots zijn op hun mooie, soms wat eigenzinnige gemeente. Inwoners die een grote betrokkenheid hebben bij hun eigen leefomgeving, een grote zelfstandigheid. En bereid zijn om samen de schouders eronder te zetten. Een mentaliteit van aanpakkers die me enorm aanspreekt en bij me past.

Ik woon samen met mijn partner en twee zoons van 22 en 20 al bijna mijn hele leven in het Brabantse dorpje Eerde. Na het vwo en de hbo-opleiding Personeel & Organisatie ben ik werkzaam geweest in het vakgebied Mens en Werk. Eerst in de personeels- en organisatiehoek en later in de commerciële en publieke arbeidsbemiddeling. Op 28-jarige leeftijd ben ik vanwege mijn betrokkenheid bij de lokale leefomgeving in contact gekomen met de lokale politiek. Na 8 jaar politiek actief geweest te zijn in commissies en Raad, werd ik in 2008 wethouder. Bijna 6 jaar heb ik gewerkt aan het realiseren van de ambities binnen de toenmalige gemeente Veghel. Ik was in die tijd verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën, Sociale Zaken, Onderwijs en Personeel/interne zaken. Na het wethouderschap ben ik aan de slag gegaan in een directiefunctie binnen het sociaal ontwikkelbedrijf IBN. 

Boekel heeft een flinke groeiambitie. Het hebben van voldoende, betaalbare woningen is een belangrijke uitdaging voor de komen jaren. Ook het bevorderen van de duurzaamheid en leefbaarheid van de gemeente. Met een juiste balans tussen de economische, ecologische, sociale en culturele aspecten. Het op peil houden van de voorzieningen en stimuleren van het Boekelse verenigings- en culturele leven is daarbij enorm belangrijk. Boekel is een vooruitstrevende gemeente die haar nek durft uit te steken. Ook voor de kansen en knelpunten in de toekomst zullen we op zoek gaan naar slimme oplossingen en innovatieve projecten. De gemeente heeft hierin vooral een faciliterende rol, namelijk het organiseren van ruimte voor initiatieven en eigen verantwoordelijkheid. Het is de uitdrukkelijke wens van de inwoners van Boekel om zelfstandig te blijven. Vechten voor behoud van deze zelfstandigheid was dan ook een belangrijke eis in het functieprofiel.

Zolang de gemeenschap deze zelfstandigheid volledig ondersteunt en de gemeente in staat is haar (wettelijke) taken waar te maken, is dit ook prima mogelijk. De kwaliteit en betaalbaarheid van het openbaar bestuur en de dienstverlening staan natuurlijk voorop. Op al deze zaken scoort Boekel momenteel een duidelijke plus. In de benchmarkonderzoeken doet Boekel het goed. Vaak bovengemiddeld. Dit moeten we vasthouden! We zullen daarbij de blik naar buiten houden en constructief de samenwerking blijven zoeken, met onze buurgemeente, de regio en met andere overheden. Door elkaars kennis en ervaring te gebruiken kunnen we de regionale doelen en ambities beter bereiken.

Om er te kunnen zijn voor Boekel wil ik de gemeente, de inwoners, ondernemers en verenigingen snel beter leren kennen. Dat begint met het ophalen wat er leeft in de gemeenschap en wat voor Boekel belangrijk is. Ik wil het aanspreekpunt zijn voor de gemeenschap; benaderbaar voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Luisteren en de dialoog aangaan. Gericht op samenwerking en het overbruggen van verschillen.

Als voorzitter van Raad en College wil ik zorgdragen voor een evenwichtige en zorgvuldige besluitvorming en een goed samenspel tussen raad en college. Zodat er sprake blijft van een constructief stabiel bestuurlijk klimaat.

Buiten de gemeente, zal ik als ambassadeur de gemeente en haar inwoners vertegenwoordigen en ervoor zorgen dat we een betrouwbare regionale samenwerkingspartner zijn.

Tot slot. Boekel is een relatief veilige gemeente en dat moet ook zo blijven. Ook daar wil ik me samen met de partners in de Veiligheidsregio, Brandweer, Politie, GHOR en Justitie, voor inzetten."