Burgemeester aan de slag: Noordoostpolder

Roger de Groot is op 1 juni begonnen als burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Als burgemeester zet hij zich speciaal in voor de leefbaarheid en veiligheid van zijn gemeente en gaat hij op zoek naar kansen waardoor zijn gemeente kan bijdragen aan grote vraagstukken die in het hele land spelen.

"De inwoners van de Noordoostpolder hebben dit 'nieuwe land' met eigen handen opgebouwd. Er is veel gemeenschapszin en ondernemerschap. Ook is er veel ambitie om een aantal belangrijke zaken te realiseren. De gemeente was op zoek naar een burgemeester met bestuurlijke ervaring, benaderbaar voor de inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven en die zich inzet voor een goed samenspel met raad, de wethouders en de gemeentelijke organisatie. Daar voelde ik me toe aangetrokken en wil ik me graag voor inzetten. Hiervoor was ik 9 jaar burgemeester in gemeente De Wolden en ben ik wethouder geweest in de gemeente Raalte. Na mijn militaire dienst heb ik 19 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. In die tijd werd ik ook politiek actief. Ik vond het leuk om zo iets te kunnen betekenen voor de samenleving en toen ik voor de keuze kwam om wethouder te worden heb ik die met beide handen aangepakt.

Er zijn veel uitdagingen en kansen als het gaat om de woningbouwopgave, bereikbaarheid (zoals de Lelylijn en N50) en innovatieve landbouw en bedrijvigheid. De Noordoostpolder biedt die ruimte zowel fysiek als faciliterend. Ik zie de uitdaging om al die kansen en mogelijkheden bij elkaar te brengen zodat we ze optimaal benutten. Met elkaar, maar vooral voor elkaar.

Ik wil benaderbaar zijn voor iedereen en open staan voor initiatieven vanuit de samenleving. Ik ben er van overtuigd dat je als verbinder echt iets kan betekenen voor onze samenleving. Een samenleving waarin de mens centraal staat en in het bijzonder de mens in relatie tot anderen. Daarbij wil ik ook oog hebben voor mensen die op wat voor manier dan ook niet mee kunnen komen in onze snel veranderde wereld. Daarnaast vind ik leefbaarheid en veiligheid belangrijke thema’s. Daar wil ik graag, samen met partners als de politie en brandweer mijn steentje aan bijdragen."