Burgemeester aan de slag: Harlingen

Ina Sjerps is op 31 mei begonnen als burgemeester van Harlingen. Ze wil helpen om Harlingers het vertrouwen te geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat de overheid er is om hen te helpen het leven te leiden dat ze willen.  

"Harlingers zijn eigenzinnig, direct en hechten aan rechtvaardigheid. Ze zochten een bijpassende burgemeester die toegankelijk en kordaat is en boven de partijen staat. Met mijn Westfriese opvoeding en Haagse ervaring pas ik daar goed bij. Harlingen is een kleine gemeente met drie kernen. Een oude, monumentale havenstad en twee dorpen. Om goed en veel contact met de Harlingers te kunnen hebben is het fijn dat de gemeente een beperkte omvang heeft. Dat de prachtige Waddenzee bijna voor de deur ligt van ons nieuwe huis is een geweldige bonus.

Ik ben geboren en getogen Westfries, dochter van tulpenbollenkwekers. Ik ben gehuwd en heb twee volwassen zoons. Ik ben politicoloog en jurist. Ik heb gewerkt bij een ministerie, de VNG, universiteiten en in de gemeentelijke sector. Daarnaast had ik verschillende nevenfuncties: gelijke behandelingsexpert bij de Europese Commissie, toezichtfuncties in de zorg, bij een woningcorporatie en een gemeentelijk sportbedrijf.

Ik hoop dat ik mijn kennis en ervaring kan inzetten om Harlingen sociaal-economisch te helpen versterken. Uit onderzoek van de Erasmus universiteit bleek vorig jaar dat van alle Nederlanders de Harlingers het moeilijkst van een dubbeltje een kwartje worden. De Corona-epidemie heeft het er niet makkelijker op gemaakt. De raad heeft recent een ambitieus sociaal-economisch actieprogramma aangenomen. Het zou mooi zijn als we daar als raad en college, met alle partners in de stad, meters mee kunnen maken. Maar vooral hoop ik dat ik kan helpen om de Harlingers het vertrouwen te geven dat er naar ze geluisterd wordt en dat de overheid er is om hen te helpen het leven te leiden dat ze ambiëren. Nederlanders snappen best dat ze niet altijd gelijk krijgen in contacten met de overheid, maar ze willen wel snappen waarom dat zo is en ze willen correct worden behandeld. Daar wil ik me sterk voor maken in Harlingen.

Ik zou om te beginnen graag zoveel mogelijk willen leren over Harlingen en met zoveel mogelijk Harlingers kennis willen maken. Van henzelf horen wat er speelt en hoe ik voor hen van betekenis kan zijn. Als dat lukt word ik een gelukkige burgemeester."