Burgemeester aan de slag: Vlieland

Michiel Schrier is op 10 mei begonnen als burgemeester van Vlieland. Als burgemeester wil hij er zijn voor alle Vlielanders. Hij ziet zijn taak als burgemeester om een bruggenbouwer te zijn en de inwoners van Vlieland het gevoel te geven dat zij gezien en gehoord worden.

Burgemeester Schrier van Vlieland

"Burgemeester zijn op een Waddeneiland is heel bijzonder. Je hoeft in ieder geval nooit te vertellen waar het ligt. De grootvader van mijn vrouw was hier ook burgemeester van 1947 tot 1955. Vandaar dat ik er regelmatig kwam met de schoonfamilie. Meestal was dit in de winter of de herfst. Deze band met het eiland maakt de plek extra bijzonder en mijn benoeming kon rekenen op gejuich thuis, ondanks dat we door de afstand beginnen aan een weekend-huwelijk. Het is een kleine gemeente op een bijzondere plek en dat brengt uitdagingen met zich mee. Het gaat dan om leefbaarheid op het eiland, maar ook samenwerking in het werelderfgoed de Waddenzee.

Ik ben geboren in Vlaardingen en opgegroeid in Drachten. Ik heb Sociale Psychologie gestudeerd in Groningen en heb een tijd lang gewerkt op een onderzoeksafdeling in het UMCG. Vanaf 2005 ben ik met tussenpozen raadslid geweest voor de Socialistische Partij in Smallingerland. Van 2015 tot 2019 was ik (eerste) gedeputeerde voor de SP in de provincie Fryslân. Ik woon momenteel in Drachtstercompagnie met mijn vrouw Rixt en drie kinderen Marrit (19), Bente (17) en Wander (14).

Mijn ambitie is om te investeren in samenwerking. Met de inwoners om het eiland toekomstbestendig te maken wat betreft zorg, wonen, economie en duurzaamheid. Hoe blijft het eiland leefbaar. Daarnaast zie ik dat er bestuurlijk veel wordt samengewerkt met de provincie, het Rijk en buurgemeenten. Dat is goed, maar ik zie het als voorzitter van de raad ook als mijn opdracht om de gemeenteraad en bevolking ook goed bij te betrekken.

Ik wil er zijn voor alle Vlielanders. Ik vind het belangrijk dat je als burgemeester oog hebt voor het geluid van de minderheid en hier naar luistert. De politiek is de politiek, maar iedereen moet een plek hebben op het eiland. Als burgemeester sta je boven de verschillende belangen en is het je taak die te verbinden."