Integriteit in de formatie: kandidaat-bewindspersonen

Integriteit staat hoog op de politieke agenda, ook tijdens de formatie in Den Haag.

Voor decentrale overheden zijn risicoanalyses met betrekking tot integriteit al een standaardonderdeel van de selectie van kandidaat-bestuurders. Met de nieuwe Self-Assessment risicoanalyse integriteit kandidaat-bewindspersonen zet het kabinet nu ook een stap voorwaarts in haar eigen integriteitsbeleid.

Integriteit

Deze risicoanalyse is gericht op de bewustwording en inventarisatie van potentiële risico’s voor kandidaat-ministers en -staatssecretarissen.

Zo wordt de benoemingsprocedure van kandidaat-bewindspersonen verrijkt met een expliciete integriteitscomponent, met het oog op een weerbaar en integer (lands-)bestuur. Download hieronder de bijbehorende Kamerbrief en de self-assessment.