Burgemeester aan de slag: Sliedrecht

Jan de Vries is op 13 april geïnstalleerd als burgemeester in Sliedrecht. Hij wil werken aan een betere samenwerking tussen de raad, het college en de organisatie. Zijn eerste prioriteit is in Coronatijd het leren kennen van de inwoners van Sliedrecht. 

Jan de Vries, burgemeester Sliedrecht

“Sliedrecht maakt deel uit van de Alblasserwaard, het gebied waar ik al mijn leven lang woon. Ik ben dus bekend met de cultuur. Ook vervult Sliedrecht een regiofunctie, maakt onderdeel uit van de Drechtsteden en onderscheidt zich door ondernemerschap en een sterke gemeenschapszin. Sliedrecht heeft in een Koers voor 2030 een uitdagende groei- en kwaliteitsagenda uitgezet. Om al deze redenen past Sliedrecht mij als een jas. De afgelopen vier jaar was ik voorzitter van CNV Connectief, de vakbond voor de publieke sector. In die publieke sector ben ik al heel mijn loopbaan werkzaam. Zo was ik acht jaar Kamerlid en directeur van een hogeschool en twee brancheorganisaties. In het ambt van burgemeester komt veel van mijn kennis, ervaring en passie samen.

De gemeenteraad heeft de behoefte aan een beter samenspel tussen de raad, het college en de organisatie. Dat is ook nodig om de toekomstagenda te realiseren en daar draag ik graag actief aan bij. Maar ik hoop allereerst de inwoners van Sliedrecht beter te leren kennen. Dat is lastig in coronatijd. Maar tegelijkertijd hoop ik juist in deze tijd op te halen en te vertalen wat de inwoners en ondernemers van Sliedrecht nu nodig hebben.”