Handreiking & modelgedragscodes integriteit vernieuwd

De handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen is geactualiseerd. De handreiking bevat ook de geactualiseerde modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. Dit is de vierde gewijzigde druk. 

In de geactualiseerde handreiking is een nieuw hoofdstuk opgenomen over de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Daarnaast is de tekst van de handreiking en modelgedragscodes toegespitst op de hedendaagse praktijk. 

De handreiking integriteit van politieke ambtsdragers is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.