Burgemeester aan de slag: Waterland

Marian van der Weele is op 11 maart gestart als burgemeester in Waterland.  Zij wil een toegankelijke burgemeester zijn, die de saamhorigheid van de Waterlanders weet te bevorderen.

“Ik wilde alleen burgemeester worden van een gemeente waar ik een click mee voelde, de gemeente moest aan het open water liggen, met monumenten, historie en platteland. Toen ik ter oriëntatie na de zomer Waterland verkende, kwam dat allemaal samen en dichtbij Amsterdam, niet te ver van mijn vrienden en kennissen. Waterland is prachtig!

Ik ben een Zeeuwse boerendochter, opgegroeid op Noord Beveland aan de Oosterschelde. Na de middelbare school in Goes, ben ik in Amsterdam gaan studeren. Eerst propedeuse Engels aan de Vrije Universiteit en daarna doctoraal Europese studies aan de Universiteit van Amsterdam met als afstudeerscriptie politieke eenwording van de Europese Gemeenschap. Mijn stage bij de afdeling ontwapening van de Verenigde Naties in New York leerde mij hoe complexe onderwerpen met een veelheid van standpunten samen te laten komen. De reis die ik daarna ondernam door Afrika, met een 20 jaar oude Landrover van Amsterdam naar Arusha, Tanzania, door 10 landen, leerde mij in moeilijke omstandigheden oplossingen te bedenken en gaf enorm zelfvertrouwen. Het grote verschil tussen de ontwikkelingslanden en de westerse wereld wilde ik verkleinen.

Daarna heb ik 10 jaar voor Plan Nederland gewerkt voordat ik de stap naar het openbaar bestuur zette. Voordat ik in 2014 wethouder werd in Ouder-Amstel, was ik procesmanager Vergunningen bij stadsdeel Oud-Zuid en werkte ik als een van de projectleiders bij de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Die laatste functie combineerde ik met het raadslidmaatschap in Ouder-Amstel. De rode draad, politiek, onderwijs, liefde voor het landschap en historie, democratisering en zorg voor mensen die het moeilijk hebben werd door de functies en de mensen die ik daarin tegenkwam, duidelijk.

Ik wil iets kunnen betekenen in het leven van de Waterlanders. Een toegankelijke burgemeester, die de saamhorigheid van de Waterlanders weet te bevorderen. Graag wil ik mijn bijdrage leveren om een bestuurlijk krachtige zelfstandige gemeente te zijn en uit te stralen. Waar de democratische processen en besluiten duidelijk zijn en waar de inwoners zich in kunnen herkennen en zich vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad. Maar ook dat Waterland regionaal goed op de kaart staat en een sterke rol heeft in de regionale samenwerkingen. Ik wil een toegankelijke en betrokken burgemeester zijn die te vinden is op de plekken en momenten die er toe doen. Maar ook voetballen met de kinderen en genieten met de Waterlanders van het landschap, de historie en de eigenheid van de verschillende kernen. Zorgen dat we veilig met elkaar kunnen samenleven en die veiligheid kunnen garanderen. Ik kan niet wachten om samen met de Waterlanders op te trekken en onderdeel van hun samenleving te worden."