Een vuist tegen online haat politici

Er is sprake van een toenemende haat en agressie richting politici via sociale media. Onacceptabel, zo liet minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Kajsa Ollongren al meerdere malen via diverse kanalen weten. “Een aanval op mensen in het openbaar bestuur, is een aanval op de democratie. De democratie functioneert door de mensen die deze ambten vervullen”, zo stelt zij. Uit een recent onderzoek van de Groene Amsterdammer samen met de Utrecht Data school blijkt dat tien procent van alle tweets gericht aan vrouwelijke politici haat of agressie bevat.

Gelukkig laten veel vrouwen zich hier doorgaans niet door afschrikken. Die zitten nu al in de gemeenteraad  of Provinciale Staten, zijn burgemeester, wethouder, waterschapsbestuurder, of hebben zich verkiesbaar gesteld voor de Tweede Kamer. Zij verdienen alle steun, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. Voor hen werd o.a. afgelopen maand een online training georganiseerd over het omgaan met online haat door het Politieke Vrouwen Netwerk, een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en stichting Stem op een Vrouw.

Het ministerie van BZK is ook partner van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit netwerk is opgericht voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen. Hun advies luidt: Stel gezamenlijk een norm, maak incidenten bespreekbaar, doe altijd melding of aangifte en zoek steun. Gezamenlijk maken we een vuist tegen alle vormen van haat, agressie en intimidatie. 
Meer praktische tips rond online haat intimidatie staan in de Eerste hulp bij intimidatie via social media.