Uitzending Doelwit: impact van bedreiging door boze burgers

Het aantal intimidaties en bedreigingen richting lokale bestuurders is de laatste jaren sterk gegroeid. Bijna de helft kreeg hier in 2020 hiermee te maken. De cijfers zeggen veel, maar het daadwerkelijk vertellen over welke impact bedreiging op jou heeft als persoon en als bestuurder, daar rust vaak nog een taboe op. “Want het hoort toch bij het ambt, en daar heb ik toch zelf voor gekozen?”, is (te) vaak de gedachtegang. Terwijl het juist als wethouder of raadslid van belang is dat je vrij en zonder druk je werk kunt doen. Zes wethouders uit verschillende delen van Nederland vertellen in de 2Doc documentaire Doelwit over de impact van (anonieme) bedreigingen. De uitzending is op maandag 22 februari, 20.25 uur, NPO 2.

Documentaire Doelwit

“Het is moedig dat zij hun verhaal doen”, zo stelt Marcelle Hendrickx voorzitter van de Wethoudersvereniging. “Er over praten zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar helaas is dat nog steeds niet zo. Door het delen van deze verhalen hopen we bedreiging van onze bestuurders uit de taboesfeer te halen.” Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vult aan: “Onderschat niet het effect van een snel geplaatst berichtje op Facebook. Democratie is mensenwerk, je kunt het natuurlijk met elkaar oneens zijn, maar intimiderende opmerkingen via social media zijn nooit een oplossing.” 

Het Netwerk Weerbaar Bestuur is opgericht voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer kunnen uitoefenen. Hun advies luidt: Stel gezamenlijk een norm, maak incidenten bespreekbaar en doe altijd melding of aangifte. 

Bestuurders en volksvertegenwoordigers die geconfronteerd worden met vraagstukken rond de eigen veiligheid kunnen bellen met het Ondersteuningsteam weerbaar bestuur. Het telefoonnummer is 070-3738314. Zie de Leidraad Veilig Bestuur voor handvatten vanuit het Netwerk, van preventie tot nazorg.

De documentaire Doelwit kwam tot stand in samenwerking met de Wethoudersvereniging en werd mogelijk gemaakt door het Netwerk Weerbaar Bestuur, waar het ministerie van BZK aanjager van is.

Meer informatie over het Netwerk Weerbaar Bestuur is te vinden op: www.weerbaarbestuur.nl.  

Bekijk de promo van Doelwit

Tweejaarlijks wordt de monitor Integriteit en Veiligheid gepubliceerd. Bekijk de factsheets per doelgroep