Burgemeester aan de slag: Asten

Anke van Extel-van Katwijk is 20 januari gestart als burgemeester van Asten. Samen met het college, de raad en de inwoners wil zij aan de slag om Asten toekomstbestendig te houden.

"Ik ben getrouwd met Edwin en samen hebben wij een dochter van 14 en een zoon van 11 jaar. Ik ben geboren en getogen in Handel en samen met Edwin in Gemert gaan wonen. In 1999, op mijn 21e, werd ik raadslid bij de gemeente Gemert-Bakel. In 2004 werd ik fractievoorzitter tot en met de verkiezingen in 2010. Daarna ben ik van 2011 tot en met 2014 statenlid geweest van de provincie Noord-Brabant en vanaf 2014 was ik wethouder/loco-burgemeester van de gemeente Gemert-Bakel."

Ik wil graag een duurzame relatie opbouwen met de inwoners, waarbij ik een meerwaarde wil leveren bij thema's die leven onder de samenleving. Samen op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe kansen voor Asten

"Ik geloof niet in veranderen om te veranderen. Verandering moet een verbetering zijn. Ik wil samen met het college, de raad en de inwoners aan de slag om Asten toekomstbestendig te houden. Samen verder aan de slag met de toekomstagenda 2030. In deze toekomstagenda worden de vier opgaven genoemd; transformatie buitengebied, vitale kernen, centrumontwikkeling, klimaatbestendig en energieneutraal Asten. Vier opgaven waar ik als burgemeester stappen in wil zetten."

"Ik wil graag een duurzame relatie opbouwen met de inwoners, waarbij ik een meerwaarde wil leveren bij thema's die leven onder de samenleving. Samen op zoek naar nieuwe ideeën, nieuwe kansen voor Asten. Er zijn als het nodig is bij complexe moeilijke onderwerpen, maar er ook zijn als er mooie dingen gevierd kunnen worden."

"Door corona kunnen de ontmoetingen niet op de manier plaatsvinden zoals ik deze graag zou zien, maar met wat creativiteit en alle digitale technieken moet dat toch wel gaan lukken."