Burgemeester aan de slag: Stadskanaal

Klaas Sloots is 20 januari gestart als burgemeester van Stadskanaal. Hij ziet voor zichzelf een verbindende rol om de sociale basis in de gemeente te versterken.

"Van mijn 8e tot mijn 21e woonde ik dichtbij Stadskanaal. Ik ging in Stadskanaal naar de middelbare school, voetbalde er, zong in een koor, nam deel aan uitwisselingsprogramma's met de partnerstad in Duitsland en mijn opa en oma woonden er. Mijn ouders wonen nog steeds dichtbij Stadskanaal en zo ook een groot deel van mijn familie. Ik heb dus een band met het gebied en met de mensen en ik vind het heel eervol dat ik burgemeester van de Gemeente Stadskanaal ben."

Ik heb een band met het gebied en de mensen. Ik vind het heel eervol dat ik burgemeester van de Gemeente Stadskanaal ben.

"Na het voortgezet onderwijs ben ik naar de politieacademie gegaan. Ik heb verschillende leidinggevende banen bij de politie gehad. Van recherchechef in het district Zwolle naar plaatsvervangend districtchef in Drenthe en districtschef in Twente. Na mijn politieloopbaan ben ik gemeentesecretaris geworden (voormalig gemeente De Marne, Groningen) en vervolgens secretaris voor sociale partners in de Bouw en Infra. Ik was bestuurder van GroenLinks (landelijk partijbestuur) en na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd ik wethouder Zorg, Welzijn en Financiën van de gemeente Zwolle."

"Ik zou het mooi vinden om bij te dragen aan de opgaven die er nu liggen (financiën, sociaal domein, economie). Als burgemeester kan ik verbinden om zo de sociale basis te versterken. Een verdere ontsluiting van Oost Groningen, door de Nedersaksen spoorlijn (Enschede - Groningen) is essentieel om jongeren en ondernemers blijvend te binden aan de gemeente en om verbinding te maken met de Duitse economie in de deelstaat Niedersachsen."

"Sinds januari 2021 is de gemeente Stadskanaal onder preventief toezicht geplaatst van de provincie. Stadskanaal komt bijna 7 miljoen euro tekort. Er ligt een grote opgave, met name in het sociaal domein. In Oost-Groningen is al heel lang sprake van sociaal economische problematiek. Ik vind het een uitdaging om me aan zulke opgaven te verbinden."

"Ik start als burgemeester midden in de coronalockdown. Het virus heeft grote invloed op inwoners en ondernemers van de gemeente Stadskanaal. Alhoewel er inmiddels is gestart met vaccinatie, moet iedereen zich nog echt aan de voorschriften houden. De gevolgen van het virus op lange termijn zijn nog onduidelijk. Met het college en met de gemeenteraad moeten we aandacht hebben voor de gezondheid van onze inwoners, de sociale samenhang in de samenleving en de gevolgen voor de economie en onze ondernemers. Ik wil er dan echt zijn voor de inwoners van de gemeente Stadskanaal."