Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust

Op een aantal plekken in het land is het de laatste tijd 's avonds onrustig op straat. Buurtbewoners kampen met overlast door vuurwerk, vernieling of intimidatie. Voor gemeenten en politie is het niet altijd makkelijk om daar snel en adequaat op in te springen. Bovendien is het belangrijk om oog te houden voor de reële vragen en zorgen van jong en oud in moeilijke en onzekere tijden. Luisteren, contact houden en ingrijpen gaan soms hand in hand. Of het nu gaat om de landelijke coronamaatregelen, protest tegen controversiële lokale plannen of het omgaan met veranderende tradities.

Hoe ga je hier als bestuurder of gemeentelijke organisatie goed en snel mee om? Welke ervaringen van collegabestuurders zijn bruikbaar en hoe kunnen gemeenten elkaar ondersteunen? Voor al deze vragen is het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijk onrust (Omo) actief.

Het ondersteuningsnetwerk is een initiatief van de ministeries BZK, JenV, SZW en de VNG. Betrokken zijn ervaringsdeskundigen en experts (uit praktijk en wetenschap) om gemeenten te helpen bij concrete vragen.

Burgemeesters Urk, Opsterland en Roosendaal

Op verzoek van het Omo delen drie gemeenten hun ervaringen over de decembermaand die anders is dan andere jaren. De burgemeesters van Urk, Roosendaal en Opsterland komen aan het woord en delen hun belangrijkste lessen graag met andere gemeenten.

Meer informatie over het Omo vind je op de website van Weerbaar Bestuur. Voor vragen over de aanpak van maatschappelijke onrust kun je mailen naar omo@minbzk.nl.