Burgemeester aan de slag: Tholen

Marleen Sijbers is dinsdag 17 november gestart als burgemeester van Tholen. Ze wil er zijn voor alle inwoners op momenten dat het vanzelfsprekend is, maar meer nog op momenten dat ze iets voor mensen kan betekenen. Door er te zijn als er behoefte is aan een luisterend oor, een steuntje in de rug, een blijk van waardering.

"Tholen heeft een mooie landelijke omgeving met polders, dijken, water, ondernemers- en handelsgeest, rijke historie, kwaliteit van werken, wonen en leven. De mooie kernen, met een eigen verhaal en identiteit. De bestuurlijke uitdagingen en opgaven, zoals bijvoorbeeld de regionale samenwerking met andere partijen."

Ik hoop actief uit te dragen en uit te stralen hoe mooi Tholen is en hoe trots wij mogen zijn op onze gemeente en onze inwoners.

Marleen Sijbers is een ondernemersdochter en heeft Nederlandse landbouw met keuzevak marketing gestudeerd aan de Agrarische Hogeschool. Ze was bijna 10 jaar burgemeester van Sint Anthonis, daarvoor was ze 4 jaar wethouder in de gemeente Neerijnen.

"Graag wil er zijn voor al onze inwoners op momenten dat het vanzelfsprekend is, maar meer nog op momenten dat ik iets voor mensen kan betekenen door er te zijn als er behoefte is aan een luisterend oor, een steuntje in de rug, een blijk van waardering. Door oog en oor te hebben voor inwoners, vrijwilligers, kwetsbare mensen en ondernemers, begrip en respect te hebben voor hun zorgen, voor hun wensen en ambities en ons aller welzijn. Ik hoop actief uit te dragen en uit te stralen hoe mooi Tholen is en hoe trots wij mogen zijn op onze gemeente en onze inwoners en ga samen met iedereen die Tholen een warm hart toedraagt, Tholen nog mooier maken."

Samen met raad en college wil ik het begrip van de dienstbare overheid verder laten groeien, door het algemene belang voorop te laten staan, zonder de mens uit het oog te verliezen en door samen met en voor onze inwoners de juiste dingen te doen.

"Samen met raad en college wil ik het begrip van de dienstbare overheid verder laten groeien, door het algemene belang voorop te laten staan, zonder de mens uit het oog te verliezen en door samen met en voor onze inwoners de juiste dingen te doen. Als gemeente, zonder onze eigen identiteit en belangen uit het oog te verliezen, een betrouwbare regionale samenwerkingspartner te zijn. En werken aan een samenleving waar oog is voor kwetsbare mensen en waar inwoners middels burgerparticipatie zelf een positieve en actieve bijdrage kunnen en mogen leveren aan de kwaliteit van hun leefomgeving en zo het samen en met elkaar, en voor elkaar nog fijner maken."