Webinar: Inclusief en representatief (lokaal) bestuur: Wat kunnen we leren van onze Engelse collega's?

Woensdagavond 25 november van 19.30 tot 21.00 uur organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een webinar over het in 2016 verschenen rapport van Engelse professor Sarah Childs: The Good Parliament. In dit rapport geeft zij 43 aanbevelingen om het Engelse House of Commons representatiever en inclusiever te maken, waarbij ze zich richt op de politieke cultuur van het parlement.

Intussen zijn al meerdere aanbevelingen uit het rapport overgenomen en kan Engeland dienen als inspirerend voorbeeld voor het verbeteren van de inclusiviteit en diversiteit van openbaar bestuur.

Tijdens het webinar neemt professor Childs je mee in deze transitie, door zaken uit het rapport en de Engelse praktijk uit te lichten die relevant zijn voor het Nederlandse lokale bestuur. Daarna reflecteren we samen met (Nederlandse) experts op de Nederlandse situatie. Wat kunnen we leren van het verhaal van professor Childs? En hoe kunnen we het Engelse voorbeeld gebruiken om het lokale bestuur in Nederland inclusiever en representatiever te maken?

De voertaal van het webinar is Engels. Er is live Nederlandse ondertiteling aanwezig. Meld je aan voor het webinar door een e-mail te sturen naar politiekeambtsdragers@minbzk.nl.