Circulaire 2021 (onkosten)vergoeding en bezoldiging decentrale politieke ambtsdragers

Elk jaar worden de bedragen van de (onkosten)vergoedingen van de decentrale politieke ambtsdragers geïndexeerd. Dat wil zeggen: aangepast aan de hand van een bepaalde index. Ook dit jaar gaan er weer nieuwe bedragen gelden voor de voorzitters, dagelijks bestuurders en volksvertegenwoordigers in de gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast volgen de desbetreffende bezoldigingsbedragen de afspraken die in de CAO-Rijk zijn gemaakt voor ambtenaren. Er is onlangs een CAO-Rijk afgesloten voor de periode 1 juli 2020 tot 1 januari 2021. In drie circulaires is per bestuurslaag beschreven wat de nieuwe bedragen zijn.