Basismaatregelen preventieve beveiliging decentrale bestuurders

Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen kunnen in hun functie te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. Het waarborgen van hun veiligheid is van groot belang voor de kwaliteit van het openbaar bestuur en het goed laten functioneren van de Nederlandse democratie.

burgemeestersketting
Beeld: Rob Acket

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt daarom aan het vastleggen van basismaatregelen preventieve beveiliging in een Ministeriële Regeling, gekoppeld aan de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

Deze Ministeriële Regeling maakt het mogelijk dat iedere decentrale bestuurder een tegemoetkoming van maximaal €2000,- kan krijgen om diens woning preventief te laten beveiligen met een vaststaand pakket aan maatregelen.

Op dit moment ligt de regeling ter (internet)consultatie. Naar verwachting wordt de regeling uiterlijk begin oktober in de Staatscourant gepubliceerd en zal deze per 1 januari 2021 in werking treden. Via deze pagina blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de basismaatregelen preventieve beveiliging.

Wat betekent dit straks in de praktijk?

De regeling maakt het mogelijk dat alle decentrale bestuurders (commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en voorzitters en leden van het dagelijks bestuur) vanaf het moment dat de benoeming vaststaat aanspraak kunnen maken op de basismaatregelen preventieve beveiliging.

  • Voorwaarden: De woning van de decentrale bestuurder moet het Politiekeurmerk Veilig Wonen hebben. Dat betekent: voorzien zijn van goed hang- en sluitwerk. De eventuele kosten hiervoor zijn voor eigen rekening van de decentrale bestuurder.
  • Basismaatregelen: Het pakket bestaat uit beveiliging van de brievenbus, versteviging van de ruiten, installatie van een deurspion of video-intercom, het aanleggen van een basisinstallatie en het installeren van een brand- en inbraakwerende kluis.
  • Kosten: Decentrale bestuurders hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van maximaal €2000,- per woning waar de decentrale bestuurder het hoofdverblijf heeft. Na verhuizing ontstaat het recht op een nieuwe aanspraak van maximaal €2000,-. Deze kosten vallen onder de werkgeversverantwoordelijkheid van decentrale overheden.
  • Keuze: Het is aan de decentrale bestuurder zelf om te bepalen welke van bovenstaande maatregelen genomen worden. Indien een decentrale bestuurder een door BZK gesubsidieerde woningscan laat doen, kan hij/zij hier wel advies over krijgen. Dit is echter richtinggevend en niet leidend.

Disclaimer: tot de definitieve regeling in de Staatscourant gepubliceerd is, zijn alle hierboven genoemde punten onder voorbehoud.

Politiekeurmerk Veilig Wonen en de Woningscan

Het is nu al mogelijk om uw woning aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen te laten voldoen. Ook kunt u de gratis woningscan laten uitvoeren, waarbij alle veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht en de adviezen met u worden besproken.