NIEUW: Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers

Als politieke ambtsdrager bent u in de positie om belangen af te wegen en keuzes te maken. Het is een mooi ambt dat kwetsbaar is en waarbij u extra ondersteuning kunt gebruiken om afgewogen keuzes te maken, risico’s in te schatten en belangen te waarderen. Het is belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Dat is soms als balanceren op een slap koord.

Animatie 'Wat doet een raadslid?'

De toolkit helpt u om zicht te krijgen op hoe u kiest en meedraagt. Het leert u om de omgeving goed in te schatten en een open oog te hebben voor risico’s binnen uw gemeente. Ook leert u hoe vragen rond integriteit en ondermijning zo aan te pakken zijn dat het democratisch weerbaar blijft.

De Toolkit Democratische Weerbaarheid voor politieke ambtsdragers is mogelijk gemaakt met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het programma Democratie in Actie in samenwerking met het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. De toolkit Democratische Weerbaarheid is een resultaat hiervan.