Eerste veiligheidsscan woning bij een raadslid

"Hoewel een nieuwbouwappartement makkelijker is te scannen dan bestaande bouw, zijn er ook hier verbeterpunten." Aan het woord is Michael de Man, adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Hij neemt de veiligheid van de woning van raadslid Jan Dirk van der Borg in Apeldoorn onder de loep. Van der Borg is vrijdag 28 juni het eerste raadslid bij wie de woningscan van het CCV wordt afgenomen.

Woningscan

"Ik zat buiten even uit te rusten in de pauze van een raadsvergadering, toen iemand op hoge toon tegen me begon te praten. Ik was alleen. Er werd gezegd dat ik een waardeloos raadslid was, niet te vertrouwen én dat hij me wist te vinden. Mensen denken dat ze zo de besluitvorming kunnen beïnvloeden", vertelt Van der Borg. Zoiets heeft volgens het raadslid veel impact. "Daarna was het toch lastig concentreren in de vergadering."

Woningscan voor politieke ambtsdragers

Het CCV voert de woningscans uit in opdracht van het Netwerk Weerbaar Bestuur, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties financiert de scans. Tot nu toe werden de woningscans alleen uitgevoerd aan woningen van burgemeesters, gedeputeerden en wethouders. Nu zijn ook raadsleden aan de beurt. Van der Borg heeft de primeur. Daarbij is het niet alleen de eerste woningscan bij een raadslid. Het is ook nog eens de 500e woningscan die het CCV uitvoert. 

Veel politieke ambtsdragers krijgen met bedreiging en intimidatie te maken. Uit onderzoek van Omroep Gelderland bleek onlangs dat een derde van Gelderse raadsleden is bedreigd of met agressie te maken heeft. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde. Uit de Monitor Agressie en Geweld van de Rijksoverheid uit 2018 bleek dat landelijk 28% van de raadsleden te maken had met bedreigingen en agressie. "Ik weet dat er veel raadsleden zijn die hiermee zitten. Sommige mensen zien daarom af van raadslidmaatschap. In Nederland hebben we een democratie hoog te houden waarin iedereen vrij zijn standpunten kan geven. Als mensen dit tegenhouden, dan vind ik dat een ernstige zaak", aldus Van der Borg. 

Het Apeldoornse raadslid zit net als de directeur van het CCV in het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit netwerk spant zich in voor de veiligheid en integriteit van politieke ambtsdragers. Hij was daarom al op de hoogte van de scan voor burgemeesters en wethouders. Toen hij hoorde dat die er ook voor raadsleden zou komen, gaf Van der Borg gelijk aan geïnteresseerd te zijn.

De CDA’er stelt dat met name social media de drempel verlagen om politici te bedreigen of te intimideren. "Dat is 1 van de redenen dat ik niet meer op Facebook zit." CCV-adviseur Michael de Man juicht dit toe. "Want als je iets op Facebook zet, zien gelijk al je vrienden het. Daarom adviseer ik altijd om in te stellen dat je zelf een post waarin je wordt getagd moet controleren, voordat deze op je tijdlijn komt."

Veiligheid raadsleden

De Man ziet verder dat online de geboortedatum van Van der Borg te achterhalen is. "Dat kun je beter niet doen. Want als je de bank belt vragen ze altijd naar je geboortedatum ter verificatie." Het raadslid: "Dat vond ik wel het verrassendste advies. Dit soort simpele dingen kunnen dus je veiligheid verbeteren. Ik ga het vanavond gelijk aanpassen." Uit de woningscan blijkt ook dat het raadslid niet kan zien wie er bij hem voor de deur staat. "Dit is volgens de richtlijnen van de scan wel een vereiste. Je kunt ervoor kiezen het melkglas in de deur te vervangen door transparant glas", vertelt de CCV-adviseur aan het raadslid. 

Bij het raadslid blijken er verder te weinig rookmelders in de woning te zijn. Op de benedenverdieping zit er 1 in de hal. "Dit is niet handig. Stel dat er brand bij de wasmachine ontstaat. Deze zit nu achter een gesloten deur naast de woonkamer. Het duurt dan te lang voordat de melder wordt geactiveerd", vertelt De Man. Ook raadt de CCV-adviseur een beter slot in de voordeur aan, die voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Hij adviseert verder het huisnummer aan de voorkant van de gevel te bevestigen. "Dan kunnen hulpdiensten sneller zien waar ze moeten zijn bij een calamiteit, zoals bij inbraak of bedreiging aan de voordeur."

Over de gratis Woningscan voor raadsleden

Het CCV biedt een gratis woningscan aan voor alle politieke ambtsdragers. De scan is dus niet alleen voor burgemeesters en wethouders, maar ook voor bijvoorbeeld raadsleden en Statenleden. Een veiligheidsadviseur van het CCV brengt met de scan in kaart wat de veiligheidsrisico’s zijn. Thema’s die aan bod komen zijn:

  • Agressie en geweld
  • Woningoverval
  • Cybercrime
  • Brandstichting
  • Woninginbraak

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bouwkundige en elektronische maatregelen, maar ook naar het gedrag van de bewoners.

Raadsleden en Statenleden die geïnteresseerd zijn in deze gratis woningscan kunnen contact opnemen met het CCV, secretariaat Lokale Veiligheid, telefoon: 030 751 67 99, e-mail: vwb@hetccv.nl. Van der Borg gaat zijn collega’s zeker aansporen de scan te laten uitvoeren. "Veel mensen vinden het normaal politici aan te spreken. Ze zijn boos en dat mag ook, dat is betrokkenheid. Maar er zijn verschillende vormen van boosheid. In sommige gevallen wordt het fysiek en dat is niet oké."