Statenlid: politieke ambtsdrager in de provincie

De leden van de Provinciale Staten worden iedere vier jaar gekozen en de verkiezingen hiervoor vinden tegelijk plaats met de verkiezingen voor de waterschapsbesturen. De laatste verkiezing heeft plaatsgevonden op 18 maart 2015. De Provinciale Staten zijn het vertegenwoordigende orgaan van de provincie. De Provinciale Staten controleren de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning (in zijn hoedanigheid als provinciaal orgaan).

Aantal leden Provinciale Staten

Mag u stemmen bij de provinciale verkiezingen? Dan heeft u invloed op wie in de Provinciale Staten van uw provincie zitten.

Hoe meer inwoners een provincie heeft, des te meer Statenleden een provincie heeft. De provincies Flevoland en Zeeland hebben het minste aantal Statenleden (39). De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aantal (55).

Provinciale Staten

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten.

Provinciale Staten kiest Eerste Kamerleden

Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezing van de nieuwe Statenleden. Met uw provinciale stem bepaalt u dus indirect de leden van de Eerste Kamer.

Rechten Provinciale Statenleden

Leden van Provinciale Staten hebben de volgende rechten:

  • recht op ambtelijke hulp en fractieondersteuning (hulp bij de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij het verzamelen en verwerken van informatie);
  • recht om onderzoek te doen naar het beleid van Gedeputeerde Staten (enquĂȘterecht);
  • recht om een voorstel in te dienen voor bijvoorbeeld een verordening of plan (recht van initiatief);
  • recht om een voorstel te wijzigen (recht van amendement);
  • recht om Gedeputeerde Staten te vragen om opheldering over het door hen gevoerde beleid (recht van interpellatie);
  • recht om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen (vragenrecht).

Vergoeding Statenleden

Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding. Ze doen dit werk meestal naast hun baan.