Lancering Kennisplatform ondermijning

Deze week is het Kennisplatform Ondermijning gelanceerd door minister Grapperhaus. Het platform wordt ingezet om het makkelijker te maken voor professionals om kennis te delen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.

Het platform is een initiatief van het RIEC-LIEC en het Aanjaagteam Ondermijning. Professionals werkzaam bij convenantpartners van het RIEC-LIEC-bestel uit het hele land, kunnen op het platform terecht om kennis te vinden en te delen. Het platform heeft een besloten deel voor het delen van kennis en een publiek deel met actueel ondermijningsnieuws. Het besloten deel bevat plusminus 20 inhoudelijke thema's, zoals drugscriminaliteit, witwassen en mensenhandel. Ook is er een community-functie, waarmee professionals snel en eenvoudig in contact komen met collega's uit het hele land.

Samenwerking

Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, Belastingdienst en andere partners trekken samen op om ondermijning een halt toe te roepen. Zij treden hierbij op als één georganiseerde overheid. Deze samenwerking is gebaat bij landelijke kennisdeling. Daarmee kan de overheid sneller handelen. Het Kennisplatform Ondermijning is ontwikkeld om kennis snel, eenvoudig én veilig met elkaar te delen en zo de 'lerende overheid' te versterken.

Ondermijning in Nederland 

Nederland staat bekend als vredig en tolerant. Maar daarachter schuilt ook een duistere wereld. In het recent verschenen 'Een Pact voor de Rechtsstaat' wordt duidelijk dat Nederland in een aantal criminele competities meespeelt om de koppositie. Criminelen misbruiken de hoogwaardige, legale voorzieningen in de bovenwereld voor hun criminele activiteiten in de onderwereld. Dit noemen we ondermijning. Bij ondermijning raken de onderwereld en de bovenwereld steeds meer verweven in het leven van alledag. Deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat.

Preventie

Minister Kajsa Ollongren van BZK gaf bij de lancering van het kennisplatform aan dat ons land voor ondermijnende criminaliteit nooit zal wijken. Dat betekent ook dat de weerbaarheid en integriteit van bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren cruciaal is. Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich ervoor in dat politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

De minister gaf verder aan dat de preventie van ondermijning begint met het bieden van positieve kansen: “Een prettige woning in een leefbare buurt, een baan met een stabiel salaris, een opleiding en betrouwbare mensen om je heen. Daarmee maken we de verleiding van criminaliteit zo klein mogelijk.”