Dag van Weerbaar Bestuur: documenten workshop 'integer zijn en blijven, de kunst van open en transparant samenwerken'

Dag van Weerbaar Bestuur 12 september 2019

Workshop 'integer zijn en blijven, de kunst van open en transparant samenwerken'

De gemeente Brunssum heeft, mede in samenwerking met onder andere het ministerie van BZK, een aantal stappen gezet om de integriteit te bevorderen, nl:

 1. Een permanente commissie integriteit ingesteld.
 2. Een protocol en stappenplan (mogelijke) integriteitschendingen (raad en college) vastgesteld.
 3. Een nieuwe aanpak risicoanalyse integriteit (inclusief stroomschema) voor kandidaat-wethouders en raadsleden vastgesteld, alsmede besluit tot het verplicht stellen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en een registratie BKR.
 4. Een protocol over houding en gedrag opgesteld (vijf afspraken ten aanzien van de omgangsvormen gemeenteraad Brunssum).
 5. Het reglement van orde van de raad gewijzigd.
 6. Een proces verinnerlijking/bewustwording integriteit doorlopen en afsluitende conferentie op 19 december 2018.
   

  In voorbereiding op de workshop treft u hierbij een aantal openbare documenten aan. Tevens verwijzen wij u naar een video met een verslag van de afsluitende conferentie op 19 december 2018.

  Verwijzing naar video: https://www.youtube.com/watch?v=t2h8DQiLX1g&feature=youtu.be