Persoonlijke weerbaarheidsscan

De weerbaarheidsscan is een individuele rapportage voor wethouders, burgemeester en gemeentesecretarissen. De scan kan worden toegepast bij benoeming en halverwege de collegeperiode. De scan bestaat uit drie delen. De delen geven gezamenlijk een oordeel over de weerbaarheid. De rapportage eindigt met aanbevelingen om risico’s aan te pakken en de weerbaarheid te verhogen.