Landelijk overzicht burgemeestersposten (Kroonbenoemde burgemeesters)

Het landelijk overzicht van de Kroonbenoemde burgemeesters per 1 juni 2021.

Burgemeestersposten per partij en aantal inwoners
Partijen Posten Percentages

Inwoners

(1-1-2021)

Percentages

(inwoners)

CDA 91 28,26% 3.887.308 23,61%
VVD 92 28,57% 4.928.854 29,94%
PVDA 59 18,32% 3.779.720 22,96%
D66 25 7,76% 1.125.663 6,84%
Geen 17 5,28% 689.394 4,19%
Overige 12 3,73% 307.444 1,87%
GL 9 2,8% 1.109.977 6,74%
SGP 9 2,8% 326.794 1,98%
CU 7 2,17% 307.730 1,87%
SP 1 0,31% 1.193 0,01%
Totaal 322 100% 16464077 100%
Partijen en man/vrouw verdeling
Partijen Man Vrouw Totaal
CDA 64 27 91
VVD 69 23 92
PVDA 39 20 59
D66 16 9 25
Geen 10 7 17
Overige 9 3 12
GL 5 4 9
SGP 9 0 9
SP 1 0 1
Totaal 229 93 322