Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen

Deze handreiking ondersteunt decentrale politieke partijen op het gebied van integriteit bij de werving en selectie van politieke ambtsdragers. Politieke partijen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werving en selectie van deze politieke ambtsdragers.

Met (kandidaat) politieke ambtsdragers worden zowel kandidaat volksvertegenwoordigers als kandidaat bestuurders bedoeld.

Kandidaat volksvertegenwoordigers:

  • raadsleden
  • leden provinciale staten
  • leden van het algemeen bestuur van waterschappen¬†

Kandidaat bestuurders:

  • wethouders
  • gedeputeerden
  • leden van het dagelijks bestuur van waterschappen.

De handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van een onderzoek onder de doelgroep en hiermee beter uitvoerbaar. Ook zijn er extra handige tools toegevoegd zoals uitgebreide dilemmakaarten en een zelftest.