Circulaire Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

Circulaire over het Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers uit 2014.