Circulaire over vergoedingen burgemeesters, wethouders en raads- en commissieleden 2011

Deze circulaire informeert over de wijzigingen van de bedragen voor de bezoldiging en ambtstoelage van burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders en de (onkosten)vergoeding voor raads- en commissieleden.