Cijfers decentrale politieke ambtsdragers in Nederland 2016

Een overzicht van de aantallen decentrale politici bij gemeenten, provincies en waterschappen. U krijgt inzicht in de hoeveelheid ambtsdragers, de verhouding mannen/vrouwen, gemiddelde leeftijden en de politieke kleur van de decentrale politici.