Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies per 1 januari 2017

Deze circulaire gaat over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor de commissarissen van de Koning, de leden van provinciale staten, de leden van gedeputeerde staten en de commissieleden.