Circulaire geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten per 1 januari 2017

Deze circulaire gaat over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden.