Handreiking Integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen

Het ministerie van BZK heeft een Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen laten ontwikkelen. Deze handreiking moet de kwaliteit verbeteren van de integriteitstoetsing van kandidaten voor volksvertegenwoordigende en bestuurlijke functies.