Training voor Burgemeesters: Omgaan met intimidatie en bedreiging

Mede op verzoek van de Kring van Commissarissen van de Koning heeft BZK in samenwerking met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) en het Opleidingsinstituut DJI een training voor burgemeesters ontwikkeld, waarin op basis van concrete casuïstiek en ervaringen wordt geoefend in het omgaan met intimidatie en bedreiging. In dit document leest u meer over deze training.