Kamerbrief over veiligheid politieke ambtsdragers

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over het financieel vangnet voor de beveiligingskosten van bedreigde politieke ambtsdragers, het aantal lokale verstoringen van het democratische proces en de (strafrechtelijke) reactie op die verstoringen.