Uitstelbrief voorziening voor Veilig en Integer Bestuur

Uitstelbrief van minister Plasterk (BZK) over de uitkomsten van de verkenning naar de vormgeving van een Voorziening Veilig en Integer Bestuur voor politieke ambtsdragers.