Beantwoording Kamervragen voorspelde toename van intimidatie en bedreiging van politieke bestuurders

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) op de vragen van het Kamerlid Koser Kaya (D66) over de voorspelde toename van intimidatie en bedreiging van politieke bestuurders.