Aanbieding Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Het aanzien van het politieke ambt - Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers’. Het rapport gaat vergezeld van een essay waarin de breed samengestelde begeleidingsgroep de belangrijkste conclusies uit het onderzoek heeft geanalyseerd en weergegeven.