Renske Helmer, wethouder

De aanwezigheid van studenten heeft veel voordelen voor de stad, maar het vergt ook veel van de stad zelf. "Onderwijsinstellingen moeten geen eiland vormen in de stad",  stelt Renske Helmer, wethouder in Nijmegen. Helmer wil dat studenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten, samen met gemeenten, zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals armoede en sociale inclusie.

Renske Helmer

Een aantal Nederlandse kennissteden sloot begin dit jaar een City Deal met onderwijsinstellingen en het rijk. Het idee achter de deal is dat een stad een rijke leeromgeving kan zijn voor studenten. Bijvoorbeeld met stages in de praktijk, maar ook door de stedelijke problematiek op te nemen in het curriculum van een opleiding. Zo kan een gemeente studenten een echte opdracht geven om op te lossen, uit de dagelijkse praktijk van de stad.

Renske Helmer-Englebert werkte mee aan de totstandkoming van de deal. Ze is voorstander van de maatschappelijke bijdrage van studenten. “Deze City Deal maakt ons meer bewust dat onderwijsinstellingen geen eigen eiland zijn in de stad. Het mooie is dat we studenten kennis laten genereren en tegelijk twee werelden met elkaar verbinden. En dat is nodig in Nijmegen, want wij zijn natuurlijk een echte studentenstad. Als straks studenten meer gaan doen in de wijk zal er meer wederzijds respect ontstaan tussen hen en de andere bewoners van de stad. Dat is voor mij de grootste winst van deze City Deal. Dat je twee verschillende werelden, twee ivoren torens, samen omsmeedt tot één stad waar we met zijn allen leven. De kennis wordt daarmee groter over wie die andere inwoners zijn.”

Helmer-Englebert pleit niet alleen voor een bijdrage van studenten, maar ook van werkgevers. Die mogen wat haar betreft een stap zetten om meer stageplekken te creëren. “Daar is namelijk een tekort aan. Met stageplekken kunnen jongeren makkelijk doorstromen en de arbeidsmarkt heeft er zoveel aan gewonnen. Een stageplek is een allesbinder waar je oud en nieuw bij elkaar brengt. Voor studenten levert het een voeten-in-de-klei ervaring op. Voor ons beleidsmakers en werkgevers brengen studenten juist weer een frisse out-of-the-box blik met zich mee waarmee ze vraagstukken weer heel anders kunnen bekijken. Juist dat bij elkaar brengen leidt tot kracht.”

Veel studenten doen al iets terug voor de stad waar ze studeren, en dat geeft hen over het algemeen een goed gevoel. Ook Nijmegen kent al verschillende lopende initiatieven. Zo werkt de stad samen met studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen aan een onderzoek naar hoe je talent kunt versterken. Niet alleen op universiteiten maar in de hele onderwijsketen. Van kinderopvang tot wetenschappelijk onderwijs, aldus Helmer-Englebert.

“Hoe zorg je ervoor dat je de kinderen in mars houdt, zodat ze door ontwikkelen in één vloeiende beweging en niet door andere omstandigheden eruit vallen? We zitten als gemeente in de stuurgroep. We ontwikkelen broedplaatsen waar docenten en leerlingen elkaar ontmoeten. Hier vindt het kennismaken al plaats.”

In de City Deal gaan steden en kennisinstellingen verder om dit kennismaken te verbreden, verdiepen en op te schalen. Door samen strategische thema’s benoemen willen ze uitstijgen boven een groot aantal kleine projecten.

Lees meer over de City Deal op Agenda Stad