Mpanzu Bamenga, raadslid

Raadslid Mpanzu Bamenga voelt zich wat onthand. Op weg van zijn werk naar het interview is hij in de Haagse tram zijn videocamera kwijtgeraakt. Als actief vlogger zet hij de video’s onder andere in om zijn achterban te bereiken. Sinds 2014 is hij voor D66 raadslid in Eindhoven, waar hij in januari 2016  werd uitgeroepen tot Politiek Talent van het jaar 2015.

Mpanzu Bamenga
©Ministerie BZK
Mpanzu Bamenga

Bamenga heeft iets met jaartallen. Ze markeren belangrijke momenten in zijn leven. Een rijtje: Op 12 juli 1985 geboren in Kinshasa (Democratisch Republiek Congo). In 1994 samen met moeder en broer gevlucht naar Nederland. In 2012 Nederlander geworden en zich aangemeld als lid van D66. “En dan 2014”, vervolgt hij trots, “Toen mocht ik zelf voor het eerst stemmen en konden mensen op mij hun stem uitbrengen.” Als hij de afgelopen jaren iets over zichzelf heeft geleerd dan is het dat hij ervan houdt de dingen vanuit zijn passie te doen. “Als ik iets onrechtvaardigs zie dan moet ik wel in actie komen. En eraan bijdragen dat het in de toekomst verandert. Ik wil een meer menselijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. Zowel nationaal als internationaal. Ons handelen heeft ook effecten voor het buitenland en vice versa.”

Voortouw

Twee dagen per week werkt hij in Den Haag als coördinator bij Het Wereldhuis, een organisatie die mensen zonder verblijfsvergunning ondersteunt. Verder is hij als vrijwilliger en coördinator onder andere actief in het Inclusion Leaders Network, een club van ‘high potentials’ uit diverse sectoren van de samenleving, die zich inzetten voor een wereld waarin zoveel mogelijk mensen meedoen en meetellen. Maar verreweg de meeste tijd steekt hij in het raadswerk. In zijn portefeuille heeft hij veiligheid, vreemdelingenzaken, diversiteit en mensenrechten. Regelmatig neemt Bamenga bij die onderwerpen in de gemeenteraad het voortouw. “Zo heb ik het initiatief genomen voor een actief en integraal antidiscriminatiebeleid. Door de vele telefoontjes en mailtjes die ik toen kreeg, gesprekken met burgers en berichten op social media was goed te merken hoezeer het onderwerp leeft. Uiteindelijk is het gelukt de andere partijen in de raad op een lijn te krijgen. Het voorstel is aangenomen. Wat heeft geleid tot concrete acties, zoals een actiever meldpunt discriminatie en de toepassing van anoniem solliciteren.”

Dichtbij de samenleving

“Natuurlijk kost zoiets veel tijd, veel meer dan de gemiddeld 15,9 uur per week die raadsleden volgens het rapport van de raad voor het openbaar bestuur aan het raadswerk besteden. Maar ik doe het graag. Het is geen van 9 tot 5 functie. Als raadslid kun je overal aangesproken worden. Je bent het altijd. Voor mij is het een eer de mensen uit de samenleving te vertegenwoordigen. Ik ben raadslid namens hen, dan heb ik ook de verantwoordelijkheid naar hen te luisteren en mij in te zetten. Als raadslid moet je dichtbij de samenleving staan. Weten wat er speelt. Ik merk dat mensen dat waarderen. Ook doordat ik laat zien wat ik doe. Via social media en door te vloggen. Je moet burgers erbij betrekken, zodat ze weten dat het raadswerk veel meer inhoudt dan stukken lezen. Dat maakt het ambt misschien ook voor anderen aantrekkelijk.”

Waardering

Hebben raadsleden meer ondersteuning nodig bij hun werk? “Het is belangrijk dat ze goed zijn opgeleid, dat er trainingen zijn voor nieuwe raadsleden. En dat er een netwerk is waar raadsleden elkaar kunnen treffen, bijvoorbeeld raadslid.nu. Ook kan de griffie helpen de werkdruk te verlichten door het aantal vergaderingen te verminderen. Dat scheelt al heel veel.” Zou het trouwens ook helpen meer mensen te motiveren voor het raadslidmaatschap als de vergoeding hoger is? “Die vergoeding verschilt sowieso naar gelang de grootte van de gemeente. In gemeenten waar de vergoeding zo laag is dat raadsleden haast gedwongen zijn om daarnaast 36 uur te werken kan dat lastig zijn. De vergoeding moet voldoende zijn om niet fulltime te hoeven werken. Zelf ondervind ik echter zoveel waardering dat de vergoeding voor mij minder belangrijk is. Ik doe het gewoon. Voor al die mensen die mij hebben gekozen.”

Meer informatie

Raadslid zijn is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook veeleisende taak. Terwijl de meesten het raadswerk naast een reguliere baan doen. Om raadsleden beter te ondersteunen en hun positie te verstevigen heeft BZK samen met de VNG en de beroepsverenigingen van raadsleden en griffiers een actieplan opgesteld. In juni 2016 zond minister Plasterk daar een brief over naar de Tweede Kamer.

Auteur: Bernadette van der Goes

Foto’s: Arenda Oomen

Dit artikel verscheen eerder in het online magazine Blik op BZK.