Han van Midden, raadsgriffier

De raadsgriffier van Rotterdam, Han van Midden, is één van de initiatiefnemers van de proef om de positie van raadsleden te verbeteren.

Scènebeeld Han van Midden uit interview
Han van Midden

ij vertelt op het YouTube-kanaal van Politieke Ambtsdragers dat het raadslidmaatschap in de praktijk vaak moeilijk te combineren valt met een andere baan. "Terwijl de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid krijgt, en de gemeenteraad het hoogste orgaan van de stad is." Hij vertelde dit tijdens het seminar 'Op waarde geschat', waar de positie van raadsleden centraal stond.

Bekijk het interview met raadsgriffier Han van Midden op YouTube