Onbeperkt in de politiek

In 2016 heeft het parlement het verdrag van de Verenigde Naties over de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd te onderzoeken hoe de participatie van mensen met een beperking in de politiek en in het bestuur bevorderd kan worden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onderzoeken uitgevoerd en op 4 juli een grote bijeenkomst georganiseerd, zie hieronder.

In navolging van deze grote bijeenkomst in Den Haag organiseerden Gelderland samen met Ieder(in) een soortgelijke, kleinere bijeenkomst. Op 22 november, tussen 14.00 uur en 16.00 uur in ‘Geniet in de Weerd’ aan de Weerdjesstraat 168 in Arnhem. De hoofdvraag tijdens deze bijeenkomst was: Hoe kunnen mensen met een beperking gestimuleerd en ondersteund worden bij het actief worden en blijven in politiek en bestuur?

Terugblik:

https://www.zorgbelanginclusief.nl/onbeperkt-actief-politieke-participatie-door-mensen-met-een-beperking/