Groot urgentiegevoel voor gezamenlijke aanpak van criminele beïnvloeding

Op 16 mei jl. vond de expertsessie plaats die gezamenlijk georganiseerd was door de ministeries J&V, BZK en het LIEC. Aanleiding was de toezegging van beide ministers voor nadere duiding van een onderzoek naar Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur. De voormalige schuilkerk zat vol met zo’n 60 kabinetschefs, burgemeesters, volksvertegenwoordigers, beleidsadviseurs en kennispartners.

weerbaar bestuur 16 mei 2018

De voormalige schuilkerk zat vol met zo’n 60 kabinetschefs, burgemeesters, volksvertegenwoordigers, beleidsadviseurs en kennispartners.

Na de aftrap van burgemeester Ederveen van Valkenswaard, presenteerde het Instituut voor Psychotrauma een onderzoek dat recent is uitgevoerd onder bedreigde raadsleden ‘Ondersteuning en nazorg van bedreigde raadsleden’. Dit onderzoek is in opdracht van BZK en in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden uitgevoerd. Belangrijke conclusie is dat de nazorg van bedreigde raadsleden extra aandacht verdient, zie ook dit artikel.

Aan verschillende tafels werd vervolgens actief nagedacht over de belangrijkste knelpunten en prioriteiten in de aanpak. Hoofdpunten hieruit waren:

  • Belang van een goede norm: gezamenlijk steeds laten horen dat het niet normaal is dat politici en ambtenaren op welke manier dan ook ongewenst beïnvloed worden;
  • Blijvend bewustzijn creëren over de risico’s en signalen van criminele invloed. Daarvoor is een cultuur nodig om dilemma’s te durven delen met elkaar. Het gaat vaak niet om de structuur, maar wel om er structureel aandacht voor te hebben met elkaar;
  • Vangnet: Wanneer er zich een incident voordoet, moet er een goed vangnet zijn om de betreffende persoon én diens familie heen. Vanuit de organisatie en daarbuiten. Een protocol kan helpen om duidelijke stappen te beschrijven, maar moet geen papieren werkelijkheid blijven;
  • Ketenaanpak: de kracht zit hem in de hele keten. Het tegengaan van criminele invloed moet zowel voor ambtenaren, bestuurders als volksvertegenwoordigers sluitend zijn.

Ondanks de diversiteit van de aanwezigen, was men eenduidig over de aanpak. Het draait om een lange adem in gezamenlijkheid. Eén front vormen naar de onderwereld, alleen dan maken we een vuist. En deze geanimeerde expertsessie met ruimte voor verdieping en uitwisseling, smaakte duidelijk naar meer.

Onderzoek: Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur.