Wat te doen bij incidenten en nazorg

Deze hulpmiddelen kunnen u ondersteunen bij incidenten en helpen bij nazorg.

IVP

Voor acute gespecialiseerde psychosociale ondersteuning kan (24/7) een beroep worden gedaan op de diensten van het Instituut voor Psychotrauma. Het IVP heeft ruime ervaring met het openbaar bestuur en de politieke context. Op dit moment ondersteunt het IVP diverse ministeries, uitvoeringsorganisaties (NCTV, COA) en individuele bestuurders

Vertrouwenslijn:
0800 2800 200

De Vertrouwenslijn helpt politieke ambtsdragers en hun familieleden indien zij slachtoffer zijn van ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie en geweld. De Vertrouwenslijn biedt een luisterend oor, geeft advies, ondersteuning en een handelingsperspectief.  

Leidraad veilig bestuur

De Leidraad politieke ambtsdragers is bestemd voor de aanpak van agressie en geweld tegen politieke ambstdragers en biedt onder andere een stappenplan.