Toolkit Veilig Bestuur

De Toolkit Veilig Bestuur is speciaal ontworpen voor politieke ambtsdragers. De Toolkit bevat diverse instrumenten die u kunnen helpen bij de aanpak van agressie en geweld tegen deze bijzondere doelgroep.

Toolkit politieke ambtsdragers
De toolkit voor de aanpak van agressie tegen politieke ambtsdragers.

Presentatie “Het hoort er gewoon bij”: maak het bespreekbaar

Deze presentatie kunt u gebruiken om intimidatie en agressie tegen politieke ambtsdragers bespreekbaar te maken.

 Naar de presentatie

Leidraad Veilig Bestuur

Om deze intimidatie, agressie en ondermijning tegen te gaan, hebben het Nederlands Genootschap Burgemeesters en het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), in samenwerking met partners, een integrale aanpak ontwikkeld. Deze leidraad geeft u een overzicht van de aanpak, met de daarbij behorende instrumenten. De leidraad is bedoeld als hulpmiddel bij de aanpak van intimidatie, agressie en geweld binnen uw eigen werkomgeving. Een onderdeel van de Leidraad is het Stappenplan. Dit Stappenplan geeft u inzicht in voor wat u kunt doen voor, tijdens en na een incident.

Naar de Leidraad Veilig Bestuur

Handreiking voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders

Deze handreiking is samengesteld ten behoeve van bestuurders om het lokale bevoegde gezag te ondersteunen bij de uitvoering van de verantwoordelijkheid voor beveiligingsmaatregelen van lokale politieke ambtsdragers en om meer duidelijkheid en uniformiteit te verkrijgen, is een handreiking ten behoeve van deze bestuurders opgesteld.

Naar de Handreiking

Landelijk Geweldsprotocol voor Burgemeesters 2009

Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid en richting te geven bij het voorkomen, beperken en adequaat afhandelen van voorvallen van

agressie en geweld tegen burgemeesters. Daarnaast kan het worden gehanteerd in geval van (gevolgen van) agressie en geweld tegen mensen die dicht bij de bedreigde burgemeester staan, zoals gezin- en familieleden, naaste medewerkers, wethouders en/of raadsleden.

Naar het Landelijk Geweldsprotocol voor Burgemeesters

Melden en registreren

Voor burgemeesters, wethouders, raads- en commissieleden is door het A+O fonds gemeenten een speciale MeldApp ontwikkeld.

Naar meer informatie over de MeldApp

Vertrouwenslijn

De Vertrouwenslijn helpt bestuurders en politici en hun familie bij alle vormen van ongewenst gedrag, zoals bedreiging, intimidatie en geweld.

Naar de Factsheet Vertrouwenslijn voor bestuurders en politici

Naar de Factsheet Vertrouwenslijn Integriteit

Training “Omgaan met intimidatie en bedreiging”

Er voor burgemeesters een speciale training ontwikkeld. Tijdens deze training wordt op basis van concrete casuïstiek en ervaringen geoefend in het omgaan met intimidatie en bedreiging.

Naar de achtergrondinformatie Training voor Burgemeesters: Omgaan met intimidatie en bedreiging.

Eenduidige Landelijke Afspraken 2013

Het doel van deze afspraken is een eenduidige, effectieve en snelle afhandeling van agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak door politie en Openbaar Ministerie.

Naar de Eenduidige Landelijke Afspraken 2013

Rechtspositie en verzekeren

Circulaire Besluit harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers (d.d. 27.06.2014)

Collegebeschermingspolis – VNG / Centraal Beheer

Rechtsbijstandverzekering VNG / Achmea

Voorbeelden

Meer lezen

  1. Factsheet Burgemeesters
  2. Factsheet Raadsleden
  3. Factsheet Wethouders