Openstelling burgemeestersvacature Wijchen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Wijchen (circa 41.300 inwoners), vacant per 16 maart 2020.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.532,60 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het verslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie zijn te downloaden via de internetsite: www.gelderland.nl/Vacatures-burgemeesters 

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het secretariaat van het Kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl

Bij benoeming tot burgemeester is het een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Wijchen woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 16 juni 2022 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Het heeft de voorkeur dat sollicitanten per e-mail solliciteren naar het volgende e-mailadres: kabinet@gelderland.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.