Openstelling burgemeestersvacature Krimpenerwaard

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Krimpenerwaard (circa 56.700 inwoners), vacant per 20 januari 2022.

De bezoldiging in de inwonersklasse waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.345,69 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester en andere relevante informatie kan opgevraagd worden bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland via telefoonnummer: 070-4416446 via de website.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de sollicitatie voegen. Als sollicitanten een pasfoto bijvoegen, dan wordt daarmee aan de commissaris van de Koning en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties moeten vóór 13 juli 2021 ontvangen zijn door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Het is tevens mogelijk om digitaal te solliciteren.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.