Openstelling burgemeestersvacature Kampen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Kampen (circa 54.400 inwoners), vacant per 1 oktober 2021.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.345,69 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, de livestream van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de internetsite van de Provincie Overijssel
Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999342 of via een e-mail

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, maar gestuurd aan 
ir. A.P. Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de sollicitatie voegen. Als sollicitanten een pasfoto bijvoegen, dan wordt daarmee aan de commissaris van de Koning en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven worden aan de commissaris van de Koning aangeboden via de knop ’direct solliciteren’ op de internetsite van de provincie Overijssel. Sollicitanten maken hierbij gebruik van DigiD. 

Sollicitaties moeten vóór 20 april 2021 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.