Animatie Integriteitstoetsing Politieke Ambtsdragers beschikbaar!

De Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen is geactualiseerd. Deze handreiking is speciaal ontwikkeld voor politieke partijen en andere betrokkenen bij het wervingsproces van kandidaat-volksvertegenwoordigers zoals griffiers en burgemeesters.

De handreiking is geactualiseerd naar aanleiding van een onderzoek onder de doelgroep en hiermee beter uitvoerbaar. Ook zijn er extra handige tools toegevoegd zoals uitgebreide dilemmakaarten en een zelftest.
Er is een aansprekende animatie gemaakt waarin wordt uitgelegd wat het doel is van de handreiking, in welke situaties het behulpzaam is en waar de tools voor gebruikt kunnen worden. Verspreid de animatie gerust binnen uw netwerk.
U kunt direct met de tools aan de slag. Klik hier om de Handreiking te downloaden.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u een bericht sturen naar politiekeambtsdragers@minbzk.nl

Bekijk de animatie hier.