Publicatie circulaires op internet en attendering

Op dit moment is het niet mogelijk u aan te melden voor de attendering RSS-feed. RSS-feeds waarvoor u zich al eerder heeft aangemeld, blijven wel werkzaam. U kunt wel een e-mail-attendering instellen.

Circulaire

De circulaires met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers worden uitsluitend nog bekend gemaakt op de site van de officiële bekendmakingen (Staatscourant), op de website www.rijksoverheid.nl en op de website www.politiekeambtsdragers.nl.

U kunt zich inschrijven op de mailattendering. Als u zich hebt ingeschreven voor deze mailattendering, ontvangt u een attendering zodra er een circulaire op de site wordt gepubliceerd.